og│oszenia rzeszˇwog│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
Znajdujesz siŕ na: Og│oszenia > Bezp│atne szkolenia dla osˇb pracuj▒cych
og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw
Panel u┐ytkownika
og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
Nakarm glodne dziecko

Numer og│oszenia: #5678
Tytu│: Bezp│atne szkolenia dla osˇb pracuj▒cych
Kategoria: Edukacja > Kursy i szkolenia
Cena:0 z│ z│
Wyświetle˝:640
Wa┐ne do:2011-11-25

Zapraszamy na bezp│atne szkolenia w ramach projektu "Centrum Rozwoju Kompetencji Mened┐erskich" realizowanego przez ABAKUS Konsulting Sp. j.

Uczestnikami projektu mog▒ byŠ mikro, ma│e i Ârednie przedsiŕbiorstwa maj▒ce swoj▒ siedzibŕ na terenie województwa podkarpackiego oraz ich pracownicy – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracŕ i zamieszka│e na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnicy bŕd▒ mogli wybraŠ jedno z trzech szkole˝:

1)Optymalizacja kosztów w przedsiŕbiorstwie

2)Audytor Personalny

3)Zarz▒dzanie projektem z zastosowaniem metodyk PRINCE 2 Foundation

Szkolenia bŕd▒ prowadzone w Rzeszowie dni powszednie w godzinach pracy uczestników.

Ze wzglŕdu na skalŕ projektu zak│ada siŕ realizacjŕ szkole˝ równie┐ w innych miastach regionu – w przypadku zgromadzenia wystarczaj▒cej liczby uczestników.

Rekrutacja ma charakter ci▒g│y. Przyjmowanie zg│osze˝ rozpoczynamy 23 wrzeÂnia 2011r

Dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne mo┐na uzyskaŠ w siedzibie firmy :
ABAKUS Konsulting Sp. J.
Ul. Króla Kazimierza 18
35-061 Rzeszów

na stronie internetowej www.abakus-konsulting.pl, (zak│adka projekty UE) oraz pod numerem telefonu 17/859 26 68

Projekt wspó│finansowany przez Uniŕ Europejsk▒ w ramach Europejskiego Funduszu Spo│ecznegoTelefon:17 859 26 68
Email: szkolenia@abakus-konsulting.pl
Gadu-Gadu:37881127

Przy kontakcie z og│oszeniodawcą powo│aj siŕ na miasto-rzeszow.pl


Lokalizacja: Rzeszˇw ul. Krˇla Kazimierza 18

Reklama
og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

LexControl