ogłoszenia rzeszówogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
Znajdujesz się na: Ogłoszenia > Dokumentacja cen transferowych / Opracowanie dokumentacji cen transferowych
ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów
Panel użytkownika
ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
Nakarm glodne dziecko
mobilny-ranking.pl

Drukarnia CreativePartner - drukarnia Rzeszów, drukarnie Rzeszów, drukarni Rzeszów - tania drukarnia

Panele szklane do kuchni

Hotel Rzeszów

Porównywarka Cen Energii: prąd i gaz

Tani Prąd
Czesto odwiedzane:

sprzedajemy

anonse

motoryzacja

psy

oddam za darmo

nieruchomości

praca rzeszów

suknie ślubne

projekt domu

korepetycje

oferty

sprzedam

helios


Numer ogłoszenia: #16548
Tytuł: Dokumentacja cen transferowych / Opracowanie dokumentacji cen transferowych
Kategoria: Usługi > Inne
Cena:1 zł
Wyświetleń:1398
Ważne do:2018-06-06

Opracowujemy dokumentacj? cen transferowych dla celów podatkowych. Dokumentacj? cen transferowych musz? prowadzi? firmy (podatnicy), które dokonuj? transakcji lub ujmuj? w ksi?gach rachunkowych inne zdarzenia z podmiotami powi?zanymi.

Dokumentacja cen transferowych obejmuje:
a) opis transakcji lub innych zdarze?:
– rodzaj i przedmiot
– dane finansowe
– dane identyfikuj?ce podmioty powi?zane
– opis przebiegu transakcji/innych zdarze?
– wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru
b) opis danych finansowych firmy (podatnika)
c) informacje o podatniku:
– opis struktury organizacyjnej i struktury zarz?dczej
– opis przedmiotu i zakresu prowadzonej dzia?alno?ci
– opis realizowanej strategii gospodarczej
– opis otoczenia konkurencyjnego
d) dokumenty (umowy, porozumienia zawarte pomi?dzy podmiotami powi?zanymi lub inne dokumenty, dotycz?ce transakcji lub innych zdarze? itp.)
e) analiz? danych porównawczych
f) informacje o grupie podmiotów powi?zanych, w sk?ad której wchodzi podatnik

Dla jakich transakcji nale?y prowadzi? dokumentacj? cen transferowych?
Podatnik, który w roku podatkowym dokonuje transakcji z podmiotami powi?zanymi lub ujmuje w ksi?gach rachunkowych inne zdarzenia jednego rodzaju z podmiotami powi?zanymi, powinien prowadzi? dokumentacj? cen transferowych dla transakcji lub innych zdarze? jednego rodzaju, których ??czna warto?? w roku podatkowym przekracza 50 tys. EUR. Przy czym je?eli przychody podatnika w roku poprzedzaj?cym rok podatkowy:
a) przekracza?y 2 mln EUR, ale nie przekracza?y 20 mln EUR, wówczas warto?? transakcji lub innych zdarze? jednego rodzaju zwi?ksza si? o 5 tys. EUR za ka?dy 1 mln EUR przychodu powy?ej 2 mln EUR
b) przekracza?y 20 mln EUR, ale nie przekracza?y 100 mln EUR, wówczas warto?? transakcji lub innych zdarze? jednego rodzaju zwi?ksza si? o kolejne 45 tys. EUR za ka?de 10 mln EUR przychodu powy?ej 20 mln EUR
c) przekroczy?y 100 mln EUR, wówczas dokumentacj? cen transferowych nale?y sporz?dzi? dla transakcji lub innych zdarze? jednego rodzaju, których warto?? w roku podatkowym przekracza kwot? stanowi?c? równowarto?? kwoty 500 tys. EUR

Kontakt :

http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/dokumentacja-cen-transferowych/


Dokumentacja cen transferowych / Opracowanie dokumentacji cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych / Opracowanie dokumentacji cen transferowych

Email: ky95@interia.pl

Przy kontakcie z ogłoszeniodawcą powołaj się na miasto-rzeszow.pl


Lokalizacja: ca

Reklama
og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w