ogłoszenia rzeszówogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
Znajdujesz się na: Ogłoszenia > PREZENTACJE MATURALNE OD POLONISTÓW
ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów
Panel użytkownika
ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
Nakarm glodne dziecko
mobilny-ranking.pl

Drukarnia CreativePartner - drukarnia Rzeszów, drukarnie Rzeszów, drukarni Rzeszów - tania drukarnia

Panele szklane do kuchni

Hotel Rzeszów

Porównywarka Cen Energii: prąd i gaz

Tani Prąd
Czesto odwiedzane:

sprzedajemy

anonse

motoryzacja

psy

oddam za darmo

nieruchomości

praca rzeszów

suknie ślubne

projekt domu

korepetycje

oferty

sprzedam

helios


Numer ogłoszenia: #3041
Tytuł: PREZENTACJE MATURALNE OD POLONISTÓW
Kategoria: Edukacja > Inne
Cena:00 zł
Wyświetleń:2249
Ważne do:2011-01-04

Witaj maturzysto!

Ta oferta została stworzona specjalnie dla Ciebie. Matura tuż, tuż a Ty dalej nie masz prezentacji? Nie masz czasu czytać tomów lektur? Nie martw się my zrobimy to za Ciebie!

Piszemy wzory prezentacji maturalnych na każdy temat. Posiadamy 350 gotowych prac maturalnych, wszystkie prace są kompletne z bibliografią podmiotową i przedmiotową, ramowym planem wypowiedzi ( konspektem), tekstem prezentacji oraz gdy temat tego wymaga: obrazami, fragmentami filmów, prezentacjami multimedialnymi (w programie PowerPoint). Korzystając z naszych usług osiągniesz sukces!!!

Tekst prezentacji zawiera 4-7 stron tekstu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 

Jeśli masz do napisania prezentacje maturalną skontaktuj się z nami a pomożemy Tobie w jej przygotowaniu. Nasz numer gg 8848298, mail prezentacjematuralne@poczta.onet.pl oraz tel: 668422366. Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu www.pracematuralne.com 
Pisz temat jaki Cie interesuje!!! 
A to część gotowych tematów:
 
1.Przedstaw przykład realizacji motywu dziecka w literaturze odwołując się do utworów pochodzących z różnych epok. 
2.Przedstaw przykład realizacji motywu dziecka w literaturze i sztuce odwołując się do utworów pochodzących z różnych epok. 
3.Człowiek nie może żyć bez miłości. Rozwiń myśl JP II. 
4.Motyw miłości w życiu człowieka. 
5.Obraz miłości w literaturze.
6.Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.
7.Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
8.Literatura polska wobec Holocaustu.
9.Obraz matki w literaturze i sztuce.
10.Wizerunek matki w literaturze.
11.Przemiana wewnętrzna jako motyw bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
12.Literatura faktu.
13.Różnorodne ujęcia motywu śmierci i przemijania w literaturze i sztuce.
14.Wizerunek śmierci w literaturze.
15. Motyw buntu w literaturze. Na wybranych przykładach zanalizuj źródło i sens buntowniczej postawy wybranych. 
16.Motyw przyjaźni. Omów na wybranych przykładach. 
17.Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach praca, plan ramowy, bibliografia. 
18.Różne kreacje Żydów w literaturze. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych utworów literackich. 
19.Motyw śmierci w literaturze różnych epok.
20.Macierzyństwo jako temat literacki i artystyczny. Przedstaw różne jego ujęcia w literaturze i sztuce na wybranych przykładach. 
21.Obraz matki w literaturze.
22.Motyw „Stabat Mater” w literaturze i sztuce.
23.Zbrodnia w literaturze. Przedstaw jej obraz i konsekwencje na przykładach wybranych tekstów literackich różnych epok.
24.Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
25.Omów, porównaj i oceń model rodziny w wybranych utworach literackich. 
26.Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze.
27.Życie jako labirynt, teatr, sen... Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze. 
28.Motywy mitologiczne w literaturze – ich funkcja i sposoby ich wykorzystania. Omów temat na wybranych przykładach. 
29.Motyw szatana w literaturze i sztuce. 
30.Wizerunek szatana w literaturze.
31.Motyw władcy w literaturze.
32.Motyw snu w literaturze.
33.Różne widzenia wsi polskiej w literaturze XIX i XX wieku.
34.Wojna jako temat dzieł literackich i filmowych.
35.Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich, filmowych, muzycznych).
36.Portret zbrodniarza w literaturze różnych epok. 
37.Rozważ na przykładach literackich jak pojmowano Boga w różnych epokach.
38.W jaki sposób literatura kreśli postać matki. Omów problem sięgając po przykłady z różnych epok. 
39.Zanalizuj i oceń językowe elementy perswazji w wybranych reklamach. 
40.Bunt i pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw postawy i ich konsekwencje na przykładzie wybranych utworów literackich. 
41.Miłość i śmierć w tekstach kultury. 
42.Język moich rówieśników- prezentacja maturalna z bibliografia i ramowym planem wypowiedzi.
43.Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny. 
44.Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
45.Obraz powstania styczniowego w literaturze
46.Małżeństwa w literaturze.
47.Obrzędy i zwyczaje ludowe w literaturze polskiej.
48.Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem: od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku.
49.Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
50. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach. 
51. Pod niebem rodzinnym - przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
52.„Cały świat to teatr” (W. Szekspir „Jak wam się podoba”) - zaprezentuj koncepcję świata jako teatru w wybranych utworach różnych epok literackich.
53.Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów.
54. Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.
55. „Kraj lat dziecinnych” jako inspiracja twórcza poetów i pisarzy różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
56. „Miłość jest własny bieg bycia naszego”. Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach trzech różnych epok literackich.
57. Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.
58. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucję powieści science-fiction. 
59.Motyw snu i widzenia .
60. Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości. Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok.
61. Różne oblicza szczęścia.
62.Trudne rozmowy, czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem.
63.Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich.
64. „Jam jest dwór polski” - różne obrazy polskich dworów (na przykładzie utworów A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego).
65.Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok?
66.Świat to labirynt, teatr, sen... Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości? 
67.Zaprezentuj różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.
68. Motyw pieniądza w literaturze od antyku po czasy współczesne.
69.Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Młodą Polskę.
70. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.
71.Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok.
72.Motyw śmierci w literaturze.
73.Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach.
74.Portret piekła w literaturze.
75.Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach.
76.Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.
77.Polskie powstania narodowe w literaturze.
78.Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane przykłady realizacji filmowych.
79.Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
80.Wizerunki tańca w literaturze.
81.Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne ujęcia.
82.Obraz apokaliptyczny w literaturze.
83.Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
84.Walka dobra ze złem w literaturze.
85.Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
86.Alegoria i symbol jako środek wyrazu w literaturze. 
87.Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.
88.Surrealizm w literaturze. 
89.Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
90.Obraz tragedii narodu żydowskiego w literaturze.
91.Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieści i ich porównanie.
92.Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga - Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
93.Współistnienie miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych tekstów kultury.
94. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka reklam i wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują .
95. Jakie środki językowe można znaleźć w tekstach piosenek rapowych? Dokonaj analizy kilku przykładów.
96. Kicz językowy a piosenki disco polo.
97.Funkcje brzydoty w literaturze i innych działach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
98.Funkcje brzydoty w literaturze.
99.Impresjonizm w malarstwie i wybranych utworach Młodej Polski.
100.Porównaj kreacje Boga ukazane w literaturze różnych epok.
101.Motyw wędrówki.
102.Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów. 
103.Motyw getta warszawskiego w literaturze. 
104.Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski i jego późniejsze odmiany. 
105.ęłęóGroteska i absurd w dowolnie wybranych dziełach literatury XX wieku. Przedstaw temat. 
106.Kara jako konsekwencja zbrodni. Rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej. 
107.Obraz i rola dworków szlacheckich w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
108.Motyw dworku szlacheckiego. Omów temat, analizując wybrane przykłady tekstów kultury. 
109.Motyw wesela.
110.Motyw wsi w literaturze.
111.Perswazyjna funkcja języka reklam. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
112.Wizerunek Boga ukazany w rożnych utworach literackich.
113.„Wpływ II Wojny Światowej na literaturę i sztukę. Odwołaj się do przykładów polskich i obcych”.
114.Przedstaw literackie i malarskie portrety Krakowa, analizując teksty kultury wybranych epok.
115.Motyw podróży w literaturze.
116.Przedstaw funkcjonowanie motywu zbrodni i kary w utworach literackich rożnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów. 
117.Różne ujęcia motywu śmierci i jego funkcje w literaturze.
118.Samotność człowieka w literaturze rożnych epok.
119.Obrzędy i obyczaje w literaturze polskiej.
120.Zaprezentuj i porównaj słynne małżeństwa literackie. 
121.Problem żydowski, czyli tragedia wyobcowania – rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów z filmu, publicystyki i literatury. 
122.Człowiek zbuntowany i wyobcowany w literaturze na przestrzeni dziejów. 
123.Motyw cierpienia w literaturze antycznej i średniowiecznej. Analizując wybrane utwory przedstaw różne ujęcia tego motywu. 
124.Symbolika postaci mitologicznych i ich funkcja. Omów na wybranych przykładach. 
125.Wykorzystując zgromadzony materiał scharakteryzuj język komentatorów sportowych.
126.Nauczyciele i uczniowie. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
127.Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby prezentacji i funkcje motywu maski w literaturze.
128.Portret kobiety w literaturze i malarstwie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
129.Obraz kobiety w literaturze. 
130.Science – fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych. 
131.Motyw domu i rodziny na kształtowanie się postawy moralnej bohaterów literackich. 
132. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów temat na wybranych przykładach. 
133. Jakie znaczenie nadawali twórcy różnych epok motywowi sądu? Przeanalizuj wybrane przykłady tekstów kultury.
134. Pory roku jako temat literacki. Omów zagadnienie na przykładzie różnych utworów.
135.Bohater romantyczny a bohater pozytywistyczny. Porównaj, odwołując się do wybranych tekstów. 
136.Naród, ojczyzna, patriotyzm. Przedstaw w jaki sposób do wymienionych wartości podchodzi Witold Gombrowicz.
137.Motyw walki dobra ze złem na podstawie literatury i filmu.
138.Motyw walki dobra ze z złem w literaturze.
139.Wpływ autobiografii na twórczość pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
140.Indywidualiści, szaleńcy, dziwacy. Przedstaw sylwetki bohaterów innych niż wszyscy, ciekawych, nieprzeciętnych. 
141.Pożegnanie jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady. 
142.Pożegnanie w literaturze. 
143.Bohater samobójca w literaturze. Ukaż różne przyczyny i rodzaje samobójstw w poznanych utworach. 
144.Duchy, wampiry, upiory, sny i wizje. Określ cel s sposób kreacji w filmie, literaturze i sztuce. 
145.Motyw tańca i koła taneczników w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 
146.Motyw tańca w literaturze.
147.Różne wizerunki aniołów w literaturze i malarstwie. 
148.Obraz anioła w literaturze.
149.Powstanie listopadowe w ocenie twórców romantycznych. Omów zagadnienie analizując dzieła Mickiewicza i Słowackiego. 
150.Omów motyw tańca w literaturze wybranych epok. 
151.Scharakteryzuj twórczość polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, analizując reprezentatywne dla niego utwory. 
152.Motyw przyjaźni w literaturze.
153.Motyw miasta w literaturze i sztuce.
154.Obraz miasta w literaturze.
155.Motyw drzewa i jego funkcje w literaturze różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów. 
156.Wizerunek żony w XVIII i XIX wieku.
157.Romantyczna a pozytywistyczna wizja patriotyzmu.
158.Portret zbrodniarza w literaturze. 
159.Wizje końca świata w literaturze 
160.Obraz świętych w literaturze i sztuce. 
161.Portret świętych w literaturze.
162.Życie jako teatr. 
163.Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce. 
164.Powstanie styczniowe w literaturze.
165.Język propagandy w środkach masowego przekazu. Dokonaj analizy wybranych przykładów z ostatniego 50- ciolecia. 
166.Język moich rówieśników. 
167.Portret ojca w literaturze. 
168.Motyw pieniądza w literaturze. 
169.Dojrzewanie młodego bohatera. 
170.Stanisław Wyspiański- malarz, dramaturg, poeta. Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty.
171.Człowiek wobec natury.
172.Mniejszości narodowe w literaturze. 
173.Małe formy poetyckie- epigramaty, fraszki, bajki w literaturze dawnej. Czy twoim zdaniem zawierają treści o charakterze uniwersalnym. Odpowiedz w oparciu o wybrane utwory. 
174.Odpowiedzialność za ojczyznę. Wyjaśnij, jak rozumieli to zagadnienie polscy bohaterowie literaccy różnych epok. 
175.Alegoria i symbol. 
176.Historia łowiectwa polskiego w literaturze, sztuce i kulturze. 
177.Historia łowiectwa polskiego w literaturze.
178.Język internetu.
179.Miłość i śmierć w literaturze. 
180.Motyw ojczyzny. 
181.Pary kochanków literackich . Omów sposób ich przedstawiania w utworach wybranej epoki. 
182.Motyw powstania styczniowego w literaturze i sztuce. 
183.Powstanie styczniowe w literaturze.
184.Praca jako wpływ na osobowość człowieka. 
185.Jak realizują się założenia surrealizmu w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
186.Artystyczne doznania o Tatrach i Zakopanem. 
187.Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie, przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok. 
188.Wizerunek wsi w literaturze. 
189.Życie jako teatr.
190.Omów funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich
191.Modni pisarze i modne książki. Omów przyczyny popularności na 3 książkach z poza kanonu lektur.
192.Metamorfoza bohatera literackiego. Omów przyczyny i skutki na wybranych utworach romantycznych
193.Obraz szatana w literaturze i sztuce
194.Język polskiego rapu. Charakterystyczne cechy języka używanego w polskim rapie.
195.Analizując wybrane teksty omów rodzaje błędów językowych szczególnie często Twoim zdaniem występujących w reklamie telewizyjnej, radiowej, prasowej
196.Omów zachowanie człowieka w sytuacji ekstremalnej. Powołaj przykłady z filmów i literatury
197.Kicz w literaturze muzyce i sztuce. Zanalizuj przykłady kiczu w rożnych dziełach kultury.
198.Dawne polskie zwyczaje utrwalone w literaturze. Omów tematy na wybranych przykładach
199.Bruno Schulz : pisarz i plastyk . Odwołując się do wybranych przykładów rozważ zagadnienia na ile autor stał się ilustratorem własnej prozy 
200.Omów rolę wizji i proroctwa w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów (np. Biblia, mit o wojnie trojańskiej, Dziady cz. III A. Mickiewicz
201.Znaczenie przedmiotu w noweli pozytywistycznej
202.Elementy autobiograficzne w twórczości polskich romantyków. Omów na wybranych przykładach
203.Literackie portrety lekarzy w prozie wybranych autorów. Omów postawy bohaterów np. S. Żeromski. A. Camusa i B Pasternika 
204.Obraz śmierci. Wskaż obecności i sposób funkcjonowania motywu śmierci w wybranych utworach literackich i plastycznych
205.Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Omów temat na przykładzie znanych Ci utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Jana Kasprowicza
206.Scharakteryzuj i oceń „ Polaków portret własny „ na podstawie wybranych utworów literackich.
207.Różne interpretacje motywu Ikara w poezji i malarskie
208.Zaprezentuj Ignacego Krasicki jako nauczyciela wychowawce ówczesnego społeczeństwa.
209.Funkcje motywu szaleństwa w filmach s. Kubricka i jego literackich pierwowzorach. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady.
210.Powstania narodowe – prawda historyczna a obraz literacki. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach
211.Fatum w tragediach antycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
212.Miasta i ich mieszkańcy w literaturze XIX i XX wieku omów na wybranych przykładach.
213.Dekalog człowieka wojny. Przedstaw swoje rozważania w oparciu o losy bohaterów literackich wybranych utworów.
214.Komizm – ironia- karykatura-groteska. Zanalizuj rożne sposoby uzyskiwania efektów komicznych w utworach literackich dwóch wybranych epok. 
215.Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej funkcjonowania analizując wybrane przykłady.
216.Dawać świadectwo, pouczać, bawić. Omów świadectwo pisarza w przeszłości i współcześnie na wybranych przykładach utworów literackich.
217.Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na kilku wybranych przykładach.
218.Sens cierpienia w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach.
219.Człowiek wobec zła. Omów na wybranych przykładach literackich.
220.Etos rycerski w literaturze. 
221.Idealiści i marzyciele. Zbyteczni czy potrzebni światu? Rozważ problem na podstawie poznanych lektur.
222.Literackie portrety matek. Omów temat na wybranych przykładach.
223.Świat wartości bohaterów lagrów i łagrów. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
224.Relacje między bohaterem a ojczyzną. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory literackie.
225.Samobójstwo młodych bohaterów literackich.
226.Topos wędrówki i jego różne ujęcia w literaturze i sztuce.
227.Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów temat na wybranych przykładach literackich.  
228.Najnowsze adaptacje filmowe klasyki literackiej. Zrecenzuj i porównaj dzieło filmowe z jego literackim pierwowzorem na podstawie „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.
229.Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Omów temat analizując wybrane dzieła różnych epok.
230.Arkadia, Raj, Wyspy Szczęśliwe. Omów funkcjonowanie motywu krainy szczęśliwości w wybranych utworach literackich. 
231.Kiedy dzieło literackie może stać się bestsellerem i co o tym decyduje.
232.Bitwa jako temat literacki, malarski i filmowy. Analizując wybrane dzieła, omów funkcje scen batalistycznych oraz wskaż, jakimi środkami artystycznymi posługują się artyści w ukazywaniu walki.
233.Analizując wybrane teksty omów rodzaje błędów językowych szczególnie często Twoim zdaniem występujących w reklamie telewizyjnej, radiowej i prasowej.
234.Różne oblicza bohaterstwa. Analizując wybrane przykłady przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
235.Bruno Schulz: pisarz i plastyk . Odwołując się do przykładów rozważ zagadnienie na ile autor stał się ilustratorem własnej prozy
236.Wykaż różnice w przedstawieniu buntu w wybranych utworach Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego.
237.Cyprian Kamil Norwid o sztuce. Omów temat w oparciu o twórczość artystyczna poety.
238.Sposób kreowania postaci czarownicy w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do stosownych przykładów.
239.Czas wojny, czasem odwróconego dekalogu.
240.Niepokoje i poszukiwania człowieka baroku. Omów temat na przykładach wybranych utworów literackich i dziel plastycznych. 
241.Porównaj typy bohaterów literackich epok romantyzmu na podstawie wybranych dzieł A. Mickiewicza, J. Słowackiego i Z. Krasińskiego.
242.Dojrzewanie bohatera literackiego
243.Motyw domu- przedstaw różne jego ujęcia na wybranych przykładach literackich
244.Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja ("Forrest Gump")
245.Ekspresjonizm jako wyraz buntu w sztuce i w literaturze
246.Eros i Tanatos na podstawie analizy celowo wybranych przykładów z literatury, malarstwa i filmu. Pokaż jak w tekstach kultury współistnieje motyw miłości i śmierci. Odwołaj się do kontekstu kulturowego.
247.Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
248.Funkcje stylizacji językowych w cyklu powieści fantastycznych o wiedźminie Geralcie Andrzeja Sapkowskiego.
249.Życie codzienne warszawskiego getta. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dokumentów, przekazów literackich i filmowych. 
250.Witold Gombrowicz - geniusz czy prowokator. Omów problematykę utworów pisarza, jej zakorzenienie w polskiej tradycji literackiej.
251.Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.
252.Przedstaw cechy gwary śląskiej, odwołując się do wybranych tekstów folklorystycznych (piosenek, bajek, podań, przysłów, dowcipów).
253.Historia w nazwach zapisana. Zanalizuj znaczenie i pochodzenie wybranych nazw miejscowości w Twojej okolicy lub regionie oraz poklasyfikuj zgromadzone przykłady nazw miejscowych. 
254.Humor i żart. Omów ich role analizując utwory literackie różnych epok 
255.Na podstawie wybranych utworów omów walory poetyckie opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza i sposoby ich eksponowania w filmach Andrzeja Wajdy.
256.Jak film i literatura komentują rzeczywistość 
257.Językowy obraz polskiej rzeczywistości w muzyce młodzieżowej, omów na wybranych przykładach.
258.Wizja polskiej historii i portret Polaków w twórczości Jacka Kaczmarskiego
259.Postacie kobiet w wybranych utworach Szekspira. Porównaj sposoby kreowania bohaterek w kilku utworach tego autora.
260.Wojna widziana oczami pokolenia kolumbów. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich 
261.Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie odwołując sie do wybranych przykładów
262.Sformułuj odpowiedź na pytanie: jak wynalezienie komputera wpłynęło na sposób powstania tekstu literackiego. Dokonaj porównania pisania tekstów na komputerze z pisaniem tradycyjnym. 
263.Porównaj kreacje Boga ukazane w literaturze różnych epok
264.Martyrologia w III części Dziadów Adama Mickiewicza, opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, Innym Świecie Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Dokonaj analizy, porównaj sposoby ujęcia problemów w wymienionych utworach. 
265.Scharakteryzuj różne wizerunki matki w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych
266.Miasto bliskie sercu i miasto obce. Omów sposoby pokazywania tego motywu w literaturze różnych epok.
267.Różne sposoby ujęcia miłości. Porównaj na przykładach literackich tekstów dwóch epok
268.Omów funkcjonowanie motywu miłości w literaturze romantycznej (Cierpienia Młodego Wertera, Nie-boska komedia, Kordian, Rozmowa- Adama Mickiewicza).
269.Przedstaw różne ujęcia nieszczęśliwej miłości w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
270.Sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w literaturze różnych epok
271.Młodzież w literaturze i filmie. Omów temat odwołując się do przykładów z różnych epok.
272.Dlaczego niektóre wyrazy staja sie modne- wyjaśnij odwołując sie do współczesnej polszczyzny
273.Mroczna strona natury ludzkiej. Porównaj kreacje wybranych bohaterów
274.Nie taki diabeł straszny jak go malują. Omów sposoby ukazywania i funkcje postaci w wybranych utworach literackich.
275.Nostalgia za utraconym "krajem lat dziecinnych". Przedstaw i zanalizuj ten motyw literacki odwołując się do wybranych utworów.
276.Nurty fantasy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.
277.Obserwacja świata i samego siebie jako przedmiot poetyckiej refleksji. W prezentacji porównawczej posłuż się między innymi poezją Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.
278.Przedstaw ocenę polskiego społeczeństwa zawartą w wybranych utworach literackich dwóch dowolnych epok
279.Różne sposoby kreacji outsidera we współczesnej literaturze polskiej i powszechnej
280.Pary kochanków literackich. Omów sposób ich przedstawienia w utworach wybranej epoki
281.Perswazja językowa jako narzędzie gry politycznej. Dokonaj analizy językowej wybranych materiałów propagandowych.
282.Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
283.Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
284.Przedstaw funkcjonowanie motywu podróży w literaturze i filmie. Odwołaj sie do wybranych dzieł
285.Postawa poetów współczesnych wobec władzy totalitarnej. 
286.Motyw pokory w biblii i wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.
287.Co to jest tzw. popkultura. Scharakteryzuj i oceń zjawiska na wybranych przykładach. 
288.Poprawność tekstów w Internecie – oceń zgromadzony materiał w kontekście obowiązujących kryteriów poprawności językowej.
289.Porównaj typy bohaterów literackich epok romantyzmu na podstawie wybranych dzieł A. Mickiewicza, J. Słowackiego i Z. Krasińskiego.
290.Portrety kochanków w literaturze
291.Wybitne postaci historyczne i sposób ich kreacji w literaturze, filmie, malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
292.Postawy człowieka wobec śmierci w literaturze i filozofii. Zinterpretuj temat odwołując się do wybranych utworów.
293.Oblicze polskiego społeczeństwa doby PRL-u na podstawie dzieł literackich i filmowych
294.Fakty a fikcja literacka w prozie Henryka Sienkiewicza
295.Metamorfoza bohatera literackiego. Omów przyczyny i skutki na wybranych utworach romantycznych
296.Przy polskim stole. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki motyw biesiady w polskiej kulturze.
297.Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastyczno - naukowej. Przedstaw je analizując wybrane powieści. 
298.Analizując przykłady tekstów reklamowych, omów sposoby manipulacji w procesie komunikacji.
299.Język reklam narzędziem manipulacji na podstawie analizy zgromadzonego materiału.
300.Scharakteryzuj różne portrety rodzin w wybranych tekstach literatury XX wieku.
301.Rola dzieciństwa w kształtowaniu się osobowości człowieka. Rozważ temat opierając się na dziełach literackich i filmowych.
302.Omów role tytułu w interpretacji utworu. Dokonaj wyboru najciekawszych pomysłów autorów z różnych epok
303.Porównaj typy bohaterów literackich epoki romantyzmu na podstawie wybranych dzieł A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Fredry.
304.Wizerunek rycerza i spiskowca. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
305.Motyw rycerza i walki rycerskiej serio i parodystycznie. Zanalizuj odpowiednie przykłady literackie i uzasadnij wybór.
306.Mój region w literaturze i malarstwie
307.Sandomierz w literaturze i malarstwie
308.Motyw snu, jego rola w życiu bohatera literackiego
309.Motyw snu i sposoby jego ujmowania w literaturze. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
310.Sport w literaturze i sztuce. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał.
311.Różne sposoby widzenia świata i człowieka w literaturze staropolskiej. Porównaj dwie wybrane koncepcje analizując wybrane utwory.
312.Funkcje motywu szaleństwa w filmach S. Kubricka i jego literackich pierwowzorach. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady.
313.Szaleństwo, obłąkanie, choroba psychiczna jako motyw w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady.
314.Przedstaw różne wcielenia szatana i oblicza diabelskie w wybranych tekstach kultury.
315.Nowatorstwo dramatów Szekspira i uniwersalność ich problematyki. Zanalizuj zagadnienia na przykładzie 3-4 wybranych dramatów.
316.Śląsk w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
317.Śmierć jako motyw w literaturze i innych dziełach sztuki. Porównaj sposób jej przedstawienia na przykładzie dzieł różnych epok. 
318.Zanalizuj funkcje motywu śmierci w wybranych utworach współczesnych
319.Motyw tańca i jego rola w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.
320.Topos wędrówki i jego różne ujęcia w literaturze i sztuce
321.Twórczość A. Sapkowskiego i J. R. R. Tolkiena bajka dla dużych dzieci, czy tez odzwierciedlenie naszej rzeczywistości.
322.Ucieczka w arkadię.
323.Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania ich funkcji. Omów na wybranych przykładach.
324.Motyw vanitas w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj różne sposoby jego ukazywania i jego funkcje w wybranych dziełach kultury.
325.Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantasy.
326.Motyw walki o wolność jako temat literatury i sztuki. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów kultury
327.Warszawa w okresie okupacji Hitlerowskiej jako temat literacki.
328.Wiek XXI erą komputerów. Odzwierciedlenie tego zjawiska w języku polskim.
329.Różne sposoby ukazywania wsi w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
330.Średniowieczne koncepcje świętości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach
331.Scharakteryzuj wizerunek Żyda ukazany w literaturze i filmie XX wieku
332.Wizja świata kreowana przez współczesne media. Omów na podstawie wybranych programów telewizyjnych.
333.Literackie portrety władcy omów sposoby jego kreowania analizując wybrane utwory różnych epok.
334.Władza i władca. Omów funkcjonowanie tych motywów w wybranych utworach literackich.
335.Obraz wojny i różnych postaw wobec niej w literaturze i filmie. Opracuj zagadnienie sięgając do wybranych utworów.
336.Wpływ języka angielskiego na terminologię sportową lub komputer
337.Analizując dowolnie wybrane przykłady, omów zależność losów bohaterów od czasu i miejsca, w którym przyszło im żyć.
338.Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach i omów jego funkcję. 
339.Motyw zaświatów w literaturze i malarstwie na przestrzeni wieków
340.Zanalizuj język tekstów Twojego ulubionego zespołu muzycznego. Wyjaśnij zasadność środków wyrazu. 
341.Na wybranych przykładach literackich omów różne sposoby kreacji zwierząt.
342.Tragizm narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Omów różne sposoby przedstawienia problemu na podstawie wybranych dzieł literatury i filmów.
343.Język propagandy wczoraj i dziś. Dokonaj analizy przykładów prasowych z lat 50-70 oraz współczesnych.
344.Literackie obrazy samotności człowieka w obliczu historii.
345.Język komunikacji elektronicznej a sztuka epistolografii. Omów temat na podstawie zgromadzonego materiału.

Wykonane opracowania i inne teksty mogą być wykorzystane tylko w sposób, który nie narusza przepisów z zakresu Prawa Autorskiego oraz art.272 KK. 
Ogłoszeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wykonanych wzorów prac nie zgodnie z prawem.
Email: piszemyprace@onet.pl

Przy kontakcie z ogłoszeniodawcą powołaj się na miasto-rzeszow.pl

Reklama
og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w