ogłoszenia rzeszówogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
Znajdujesz się na: Strona główna > Regulamin
ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów
Panel użytkownika
ogłoszenia rzeszów ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
ogłoszenia rzeszów
Nakarm glodne dziecko
mobilny-ranking.pl

Drukarnia CreativePartner - drukarnia Rzeszów, drukarnie Rzeszów, drukarni Rzeszów - tania drukarnia

Panele szklane do kuchni

Hotel Rzeszów

Porównywarka Cen Energii: prąd i gaz

Tani Prąd
Czesto odwiedzane:

sprzedajemy

anonse

motoryzacja

psy

oddam za darmo

nieruchomości

praca rzeszów

suknie ślubne

projekt domu

korepetycje

oferty

sprzedam

helios

reklama miasto-rzeszow

Regulamin

1. Creative Partner sp.j jest firmą zarejestrowaną i działającą w Polsce z siedzibą główną w Rzeszowie przy ul. Króla Kazimierza 5 prowadzącą pod adresem internetowym www.miasto-rzeszow.pl portal internetowy wraz z serwisem ogłoszeniowym zwanym w dalszej części regulaminu Portalem.

2. Zasady korzystania z Portalu określa niniejszy Regulamin.
 
3. Ilekroć w Regulaminie użyte zostanie określenie Użytkownik należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Portalu.  Może nią być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel. W przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem uprawnień wynikających z umocowania, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności wynikłych wskutek takiego działania.

4.  Za korzystanie z Portalu uważa się wyszukiwanie i zamieszczanie ogłoszeń, gromadzenie danych o ogłoszeniach a ponadto gromadzenie danych o  firmach i ich ofertach oraz gromadzenie innych pomocnych informacji.  

5. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje tym samym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.  

6 Creative Partner sp.j zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, podając je do wiadomości poprzez opublikowanie ich na Portalu.

7.Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z obowiązującymi cenami:
Ogłoszenie bezpłatne: 0zł
Ogłoszenie specjalne: 4 zł netto (łączna cena ogłoszenia brutto z wymaganym 22% podatkiem VAT wynosi 4,88 zł)
Ogłoszenie dnia: 12 zł netto (łączna cena ogłoszenia brutto z wymaganym 22% podatkiem VAT wynosi 14,64 zł)

Ceny wszelkich innych form reklamy zamieszczanych na Portalu ustalane są w drodze indywidualnej negocjacji.

9. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez Portal a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Portalu oraz jego partnerów biznesowych. Administratorem danych jest właściciel Portalu.

10. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal, do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Portalu.

11.  Portal nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność danych znajdujących się na Portalu oraz za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz wpisów dotyczących firm i ich produktów. Na Użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia wiarygodności oferty
.
12. Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia i wpisów dotyczących firm i ich produktów ponosi Użytkownik który je umieścił.

13. Portal nie bierze ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika w wyniku użytkowania Portalu lub wykorzystania informacji w nim zawartych.

14. Ogłoszenie Użytkownika zostanie zamieszczone w Portalu najpóźniej w terminie 48 godzin od chwili otrzymania jego treści lub w przypadku ogłoszeń płatnych najpóźniej w terminie 48 godzin od chwili dokonania zapłaty.

15. Zabronione jest umieszczanie na Portalu ogłoszeń lub jakichkolwiek innych wpisów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

16. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia lub oferty bez obowiązku informowania o tym Użytkownika, a w szczególności Portal zastrzega sobie prawo nieumieszczania ogłoszeń sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
W przypadku zaistnienia w/w sytuacji dotyczącej ogłoszenia za które Użytkownik dokonał płatności – wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi.

16. Portal zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania pracy serwisu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego przerwania pracy serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2010 r.
Reklama
og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w

og�oszenia rzesz�w